זכור - אמונה בימי השואה

ערכות לימוד


<< חזרה לתצוגת כל הערכות לימוד

ושבו בנים - תגובתו של הרב טייכטל למאורעות השואה

יחידת לימוד בין תחומית הסטוריה - מחשבת ישראל

בעריכת אסתר פרבשטין

יחידה זו עוסקת בפרקי מחשבה ומוסר שנאמרו ונכתבו בעיצומם של ימי השואה בסלובקיה ובהונגריה.

כותב הדרשות, הרב יששכר שלמה טייכטל, שימש בתור רב קהילה ונודע בפסיקותיו בהלכה. הוא עבר עם עדתו בעירו פישטיאן את שנות המלחמה הראשונות, המצודים והגירושים. בתנאים אלו רשם את הגותו והמשיך לעסוק בכך כאשר ברח להונגריה, שם נאמרו הדברים בדרשותיו לציבור וגם ראו אור בספרו "אם הבנים שמחה".
עם כיבושה של הונגריה נמלט חזרה לסלובקיה, ושם נתפס בידי הנאצים ונהרג על קידוש השם.
השאלה "על מה עשה ה' ככה ומה חרי האף הגדול הזה" לא הפסיקה להטריד את רוחו, והיא הנושא המרכזי של דרשותיו וספרו. הוא רואה את תיקונו של הדור בעלייה המונית לארץ ישראל ובהשתתפות בבניינה.

הגותו של הרב טייכטל הינה בעלת משמעות רבה לדורה ולדורות, ואנו רואים זכות להגיש אותה כיחידת לימוד בין-תחומית במחשבת ישראל ובהיסטוריה.

במרכזה של היחידה עומדות הדרשות, ייחודן, והמהפך הרעיוני שעבר הרב טייכטל. כדי להעמיק את ההבנה והדיון בנושאים אלו, הבאנו אותם ביחידה זו בהקשרים אחדים: הקשרים היסטוריים – על רקע המצב בסלובקיה ובהונגריה, ובהם עוסק הפרק הראשון. הקשרים רעיוניים – המובאים בגוף החוברת ובשני הנספחים הראשונים.

הקשרים טקסטואליים – השוואה לדרשות אחרות שנאמרו בעת השואה. לכך מוקדש הנספח השלישי.

לנוחותם של הלומדים, הוספנו שאלות לעיון ולדיון.מחיר: 25 ₪


להזמנה


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016