זכור - אמונה בימי השואה

ערכות לימוד


<< חזרה לתצוגת כל הערכות לימוד

לגעת באור - זהות יהודית ושואה בראי חגי ישראל

תפקידי האור ומשמעותו בעולמנו הגשמי והרוחני
חידת לימוד זו מתמקדת במצוות ההדלקה של נר חנוכה, תוך בחינת תפקידי האור ומשמעותו בעולמנו הגשמי והרוחני, המשמעות שייחסו יהודים בשואה להדלקת נר חנוכה מצביע גם כן על מהות זו של האור ביהדות.

ביחידה זו מובאות עדויות על שמירת חג החנוכה בתקופת השואה והפעלות לדיון.מחיר: 25 ₪


להזמנה


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016