זכור - אמונה בימי השואה

ערכות לימוד


<< חזרה לתצוגת כל הערכות לימוד

בארצות החיים

למסע לפולין בעקבות חייהם ותורתם של רבני פולין לדורותיהם

בעריכת אסתר פרבשטין, הרב מיכאל פדר וד"ר חיים שלם

בספר זה מובאים מקורות רבים הכוללים דברי תורה, סיפורים והנהגות של עשרות רבנים, שחיו בפולין, בימי תפארתה של יהדות זו, עד עלות הכורת עליה.
הספר מיועד למדריכי משלחות לפולין הפוקדים את בתי הכנסת ובתי העלמין של הקהילות שנחרבו, בנוסף על מחנות ההשמדה ואתרי הרצח. ומטרתו לסייע בהכרת עולמם הרוחני של המנהיגים הדתיים, שהמבקר נתקל במצבותיהם ובמבנים ששימשו כבתי מדרשיהם.
בספר שלושה שערים: שער לובלין (בכולל את ליז'נסק וקוצק), שער קרקוב ושער ורשה (הכולל את גור ופיאסצ'נה).
השערים חולקו על פי בתי החיים שבהם קבורים גדולי ישראל בפולין. הסדר בכל שער הוא כרונולוגי.
מחיר: 40 ₪


להזמנה


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016