זכור - אמונה בימי השואה

ערכות לימוד


<< חזרה לתצוגת כל הערכות לימוד

במסע ובמשא

ערכה לרבני משלחות במסע "עדים במדים"

המרכז ללימודי השואה, ירושלים תש"ע

מסע "עדים במדים" מהווה קרקע לבירור פנימי של יחסו של האדם ליהדותו במובנו הפרטי והלאומי. בחוברת זו ימצא הרב הצבאי, מלווה המסע, הגות ועדויות בקשת רחבה של נושאים מתחום האמונה, הערכים והזהות היהודית בתקופת השואה, שיש בהם גם משמעות עכשווית. מתוכם יבחר הרב את הדברים המתאימים לקבוצה כולה או לשיח אישי.
הנושאים בערכה זו עוסקים בשאלות של אמונה, ערכים וזהות יהודית בתקופת השואה כחלק ממשמעותו של זיכרון השואה ובמשמעותם העכשווית. הם מבטאים את ייחודו של עם ישראל וערכיו כאנטיתזה של האידיאולוגיה הנאצית, ומעשירים את המידע על החיים היהודיים בעת השואה.
בחלקה השני של החוברת – מידע ביוגרפי על הרבנים שקבריהם מצויים בנתיבות המסע העיקריים.
להזמנה


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016