זכור - אמונה בימי השואה

ערכות לימוד


<< חזרה לתצוגת כל הערכות לימוד

לאבותינו ולנו

דור שני מספר על דור ראשון

המרכז ללימודי השואה, ירושלים תשע"ב

בפתח היחידה

בסרט "לאבותינו ולנו" מוצג סיפורה של יהדות הונגריה בתקופת השואה, באמצעות עדויותיהם של שני ניצולים מיהדות זו, ד"ר מרדכי וייסקופף ומר דוד לייטנר (דוגו). שניהם נולדו וחיו בהונגריה, שרדו את השואה, עלו לארץ ובנו משפחות לתפארת. סיפורם מאפשר הצצה לגורלה של קהילה מפוארת שעברה עליה כוס התרעלה בתקופת השואה.
יחידת לימוד זו באה להרחיב, מעבר לסיפור האישי והמרגש המוצג בסרט, את התחום ההיסטורי, וכן לחזק ולהדגיש תובנות בתחום החינוכי והערכי באמצעות פעילויות לימודיות מגוונות.


ביחידה שלושה פרקים:

פרק ראשון
מתמודד עם דילמת השתיקה ומנסה לסביר מדוע שתקו הניצולים לאחר השואה, ומה גרם לרבים מהם לשבור את השתיקה ולספר את סיפורם לאחר זמן.

פרק שני
דן בקורות יהדות הונגריה בשואה, יהודי בודפשט מחד גיסא ויהודי המחוזות מאידך גיסא; בתהליכים ובמאפיינים של התקופה, וזאת מתוך הסרט ומתוך עדויות נוספות.

פרק שלישי
נוגע בתחום האמונה והזיכרון. הוא מדגיש את החוסן האמוני והמוסרי שסייע לניצולים לשרוד את ימי האימה והסבל, ועיצב את צו הזיכרון שלהם לדורות הבאים. צו הזיכרון מבוסס על צוואותיהם של האבות לבניהם ששימשו עבורם עוגן רוחני בזמנים הקשים.

יחידת הלימוד מתבססת על סיפור חייו של דוד לייטנר שנכתב בידי בתו, זהבה קור,
על עדותו של ד"ר מרדכי וייסקופף ועל עבודת חקר שנכתבה בידי בתו, תמר קאופמן.


מומלץ לרכוש יחד עם: סרט  "לאבותינו ולנו "


מחיר: 25 ₪


להזמנה


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016