זכור - אמונה בימי השואה

ספרים


<< חזרה לתצוגת כל הספרים

לחיות וללמוד

החינוך היהודי בפולין ובליטא
לאה לנגלבן (עורכת), לחיות וללמוד – החינוך היהודי בפולין ובליטא בתקופת השואה: קובץ תעודות, המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים תשע"ה.

חיי היום יום בגטאות הוכתבו במידה רבה על ידי הצורר, שאיים לא רק על הקיום הפיזי אלא גם על הקיום הרוחני והלאומי. במגמה לקטוע את חיי הרוח, הלימוד, הדת והתרבות – אסרו גם על קיום פעילות חינוכית בגטאות. כיצד התמודדו יהודי הגטו עם איסור זה? האם וכיצד ראו בחינוך כלי למאבק על זהותם האישית, הדתית והלאומית? ספר זה מנסה להשיב על שאלות אלו באמצעות אוסף ראשוני וייחודי של תעודות בנושא החינוך בגטו. לאה לנגלבן, חוקרת שואה, בשיתוף עם המרכז לחקר השואה במכללה ירושלים, כנסה תיעוד רבגוני העוסק בפעילותם החינוכית של זרמים אידיאולוגיים שונים, ארגונים ומחנכים, שהקימו מסגרות בלתי לגליות ומחתרתיות לילדים ולבני נוער חרף האיום של המגף הנאצי בגטו.
גיבורי הספר הם המורים והילדים: אלו שהמשיכו להאמין בצו "ושננתם לבניך" ו"והגדת לבנך", למרות דלות האמצעים וקשיי הקיום, ואלו שנפשם הצעירה צמאה לדעת ולתקווה שהעניקו השיעורים והפגישות. אלו ואלו, כמו גם רבנים ומנהיגים שנטלו חלק במשימות החינוכיות – פעלו בהשראת הערכים הנטועים במורשת היהודית, צו ההתמסרות ללימוד וצו הבחירה בחיים.מחיר: 50 ₪

ניתן להשיג בשפה : עברית


להזמנה


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016