זכור - אמונה בימי השואה

ספרים


<< חזרה לתצוגת כל הספרים

מטלז עד טלז

יומנו של הרב חיים שטיין
יומן נדיר זה נכתב בתקופת השואה במשך כחמש שנות סבל ונדודים ברחבי ברית המועצות. הרב חיים שטיין זצ"ל, מבכירי ישיבת טלז בליטא ולימים אחד מראשי ישיבת טלז בקליבלנד, רשם בסגנונו המיוחד את חיים היום יום תחת הממשל הקומוניסטי והסביבה המשעבדת והפרימיטיבית.

"חבורת ה'מוסרניקים' הטלזאים נטלה עמה לדרך את 'ארגז הכלים' של עבודת המוסר, וככל ששקעו בסביבה חומרית ובשפל המדרגה הפיזי יצקו אל המרחב הסביבתי את המרחב הישיבתי-מוסרי". (מתוך המבוא)מחיר: 50 ₪


להזמנה


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016