זכור - אמונה בימי השואה

תערוכות פעילות


<< חזרה לספרים והפקות מיוחדות

הצלה בשואה


כל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא
למעבר לאתר התערוכה


נושא ההצלה בתקופת השואה הינו נושא חינוכי וערכי ממדרגה ראשונה. הוא חושף אותנו למערכת ערכים המשקפת את גדלותו של האדם בתקופה בה חלק מן האנושות התגלה בכל כיעורו. גדלותם של המצילים , יהודים ושאינם יהודים, התבטאה ברגישות לסבל הזולת, בנטילת אחריות, באומץ לב ובהקרבה עצמית.

סיפור ההצלה הוא גם סיפורם של הניצולים- זהו מאבק על הישרדות, על "קידוש החיים", על הצורך להשאיר זכר למשפחה, לשרוד כדי לספר

הסיפור לא הסתים בתם המלחמה. רוב הניצולים נשארו עם צלקות כל ימי חייהם. גם הבריאים נשאו את משא הסבל הם ובניהם אחריהם. עם זאת רובם הצליחו לשקם את עצמם ,להקים משפחות ולתרום לבניין העם והארץ.

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016